Myten om lycka

Många gånger tror vi att pengar, framgång i arbetslivet och i andra sociala sammanhang gör oss lyckliga. Spännande forskning visar i stället att lycka kommer först – lyckliga människor är mer framgångsrika och har större chans att höja sin inkomst. Det blir en uppåtgående spiral – människor som upplever sig lyckliga känner sig ofta mer självsäkra, [...]

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund – att inte våga är att förlora sig själv!

Sören Kiregaards välkända citat inleder den nya boken.  Har aldrig varit rädd, god självkänsla sedan barnsben, alltid testat nya saker, och nu har jag kastat loss ordentligt! Ut på fullständigt okända marker. Debuterar som skönlitterär författare med en kärleksroman. Att det blev passion och förälskelse som utgör grunden till min debutroman är alls ingen slump – [...]

Frihet

Frihet är ett av de vackraste ord jag vet – för mig har det redan sedan barnsben varit mitt nyckelord – att göra det jag vill och tycker om, att själv bestämma över mitt liv, vara med de jag tycker om och som tycker om mig osv – är mer än tacksam att jag fått [...]

Den inre balansen

Balans i livet är grunden för vårt välbefinnande. Vad är det som skapar denna balans? Att jobba mindre och vila mera? Nej, det handlar om något helt annat. Den inre tryggheten kan vi inte köpa – vare sig på nätet eller via längre ledighet. Generna och självkänsla igen, men om man nu inte fått de [...]

Passion som drivkraft

Ju mer jag jobbar med människor desto mera övertygad blir jag om att detta med att brinna för något, att känna passion, inte enbart är beroende av det man gör. Kanske ganska lite egentligen? Det finns människor som engagerar sig och brinner för det mesta och andra som ständigt bär missnöjets mantel över sin rygg. [...]

Våga vara dig själv!

De flesta människor spelar olika roller på livets sociala scen. En del tycks aldrig vara sig själva. Till och med inför nära vänner är det inte riktigt sig själva. När gapet mellan den man är innerst inne och den roll en människa visar utåt blir för stort så kommer den psykiska ohälsan. Förr eller senare! [...]

Umgås med de som vill dig väl – en nyckel till bra självkänsla

En del människor tycks alltid hamna med ”fel” personer – redan i barndomen söker man kanske vänner som inte gillar en och i stället blir man utanför. Kanske till och med mobbad!  Samma sak senare i livet – ”fel” relationer som sårar och gör människor illa – både privat och i jobbet. Att vara med [...]