Frusen sorg

Lätt att tro att livet enbart handlar om en själv – om framgång och pengar. Man stänger ute livshändelser som påverkar. Den frusna sorgen handlar om att man aldrig bearbetar det som hänt. Sina känslor. Trötthet, vemod, ångest, mardrömmar och till och med ilska är vanligt. Man projicerar sina känslor på andra – eller något [...]