arkiv

Månadsarkiv: december 2015

Det är frestande att tro att den bild vi har av oss själva är densamma som andra har av oss. Dessvärre är det inte alltid så – utan många gånger ser andra oss på ett helt annat sätt än vad vi tror. Samma sak gäller hur vi uppfattar oss själva och hur vi skulle vilja vara. Redan Rogers (mycket välkänd forskare inom området) visade att självbilden inte alltid stämmer överens med vår idealbild och heller inte med andras uppfattning om oss – och då uppstår inkongruens.

Forskning ger även stöd för att när den bild vi har av oss själva stämmer bra övers med andras uppfattning om oss så mår vi bra, är harmoniska, känner välbefinnande, lyckas, har en god självkänsla – ja är helt enkelt tillfreds med oss själva. När skillnaden mellan självbild och omgivningens uppfattning är stor mår vi däremot inte särskilt bra. Det finns till och med forskare som menar att en stor diskrepans kan leda till psykisk ohälsa.

Låt oss ta ett enkelt och konkret exempel. Många expediter vittnar om att en kvinna kan komma in i butiken och be att få prova en klänning i storlek 36 (trots att det är tydligt att en 40 eller kanske t o m 42 behövs) – och när den mindre storleken inte passar påpekar kunden kanske att storlekarna blivit mindre trots att det är precis tvärtom). Man har kroppsuppfattning som inte stämmer överens med verkligheten.

En sådan sak har kanske ingen större betydelse, men när en individ tror att omgivningen uppfattar honom eller henne på ett sätt som inte alls stämmer så kan det bli så fel. Låt oss ta ett exempel. Anna ser sig själv som den hjälpsamma och sociala på jobbet, men arbetskamraterna uppfattar henne som lättstött och ofta lite provocerade. Inte svårt att förstå att här uppstår problem.

I mitt jobb har jag gjort hundratals chefsutvärderingar, d.v.s. en chef får skatta sig själv i ett antal egenskaper, medarbetarna bedömer samma person och till sist bedömer hans/ hennes överordnade chef personen i fråga. Det inte ovanligt självbilden skiljer sig väsentligt från de andras uppfattning. Forskning visar att detta är ett ganska vanligt fenomen. Individer tror sig vara smalare, snyggare, mer begåvade, socialare eller trevligare än vad andra tycker. Motsatsen finns också – anorektikern som ser sig som tjock eller kroppsbyggaren som tycker sig sakna muskler.

Ju bättre ens självbild överensstämmer med omgivningens uppfattning desto bättre blir välbefinnande. Hur får man en självbild som stämmer överens med andras bild? Som så ofta – det handlar ens personlighet, men man kan också lära mycket mera genom självinsikt.

IMG_0938 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Vi är olika vi människor – personlighet – gener och omgivande miljön formar oss och påverkar hur vi tar tag i våra liv. En del människor tycks hänga läpp vid minsta motgång och framför allt skylla den på omgivningen. Det kan vara föräldrarnas fel trots att man sedan länge lämnat barndomen – eller chefens – partnerns eller någon annans. Sällan tar man ansvar för det egna livet.

Andra är precis tvärtom – tar tag i – och tar ansvar för sitt liv. Skyller varken på barndomen – partnern – chefen eller någon annan. En gråmulen vardag kan vara precis lika vacker som den mest strålande solnedgång – det handlar mera om hur man ser på livet – det är inte hur man har det utan hur man tar det!

  
  

Med tanke på att kroppsspråket står för mellan 70-90 procent av vårkommunikation förvånas jag ibland över att inte fler lär mer om detta. På bara några sekunder bildar vi oss en uppfattning om en annan person – utseende – klädsel och kroppsspråk är avgörande för vårt första intryck som ofta kvarstår under lång tid.

Vem är det som alltid får beställa först i baren eller blir den självklara medelpunkten på festen? Den som kan läsa andra och den som är medveten om vad han eller hon utstrålar via den ordlösa kommunikationen har ett stort försprång på den sociala arenan – vare sig vi pratar om jobb eller privatliv. Själv har jag forskat mycket kring detta – t ex vad som är avgörande vid en rekrytering, men också hur man läser av kärlekens signaler!

  
Lycka!

  
Glad att se dig!

  
Om du vill läsa mera om kroppsspråk!

Den som är otrygg i sig själv behöver regler och struktur i omgivningen medan den som vågat växa och är trygg inne i sig själv trivs bäst i miljöer utan alltför mycket struktur och regler – yttre kaos stimulerar!

Moxness – välkänd norsk företagspsykiatriker – skiljer mellan psykobeteende och sociobeteende när han analyserar människor och arbetsplatser. Psykobeteende beskriver människor som är spontana – öppna, nära och de trivs i frihet och trivs inte på en arbetsplats där regler och struktur dominerar. Sociobeteende innebär distans – mera konventionellt beteende – regler och struktur är viktigt – närhet och alltför mycket känslor upplevs som hotfullt. 

Den som har det extremt välstädade hemmet – blir irriterad om någon glömt diska sin kaffekopp på jobbet eller kommer för sent till ett möte –  vill äta och fika på regelbundna tider osv – domineras helt klart sociobeteende! Inre kaos kräver yttre struktur! 

Vem är du själv och hur är din partner eller chef? Alltför stora olikheter kan leda till rejäla krockar!

  
Tjusiga stormar till havs!

  
Stilla julfönster!

Senaste nytt från Vagabond

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!

Antikabloggen

This WordPress.com site is the bee's knees

Holavedsbrudar

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!