Kärlekens språk

Att kunna läsa av kärlekens signaler är otroligt spännande. Hur kan man se när attraktion uppstår? Det finns många tecken. Kroppsspråket avslöjar förälskelse på ett sätt som inte kan döljas. Ögonkontakten så klart – långvarig med glansiga ögon och förstorade pupiller. Det höjda ögonbrynet. Autonom beröring. Framåtlutning och synkronisering av kroppsrörelserna är bara några tecken. [...]

Vaför hittar vissa alltid rätt medan andra faller för fel partner?

Ja kärlekens språk är spännande och när man väl lärt sig tolka det förstår man andra bättre och blir också medveten om vilka signaler man själv sänder ut.Några har ”detta i sig” – medan andra aldrig lär sig att läsa vare sig kroppsspråk eller andra signaler. Precis som vissa är språkbegåvningar och lär sig främmande [...]

Kroppspråk & Förälskelse

Kroppsspråket står för mellan 70 till 90 procent av vår kommunikation enligt forskningen. Vi uttrycker alltså mera via kroppen än genom det talade talade ordet. Om man vet hur man ska tolka kroppsspråket så kan man ganska enkelt se när människor är förälskade i varandra. Omistliga tecken är t ex speglig – att härma varandras [...]