Glöm inte bort att realisera dina drömmar!

I unga år har det flesta olika drömmar om framtiden. Någon drömmer kanske om att bli fotbollsproffs, en annan om att bli författare, en tredje om att bli filmstjärna. Ofta får drömmarna en hygglig verklighetsförankring när man lämnar de tidigaste tonåren, men realiserbara drömmar lever kvar. Hur många förverkligar sedan sina drömmar? Livets vingård får [...]

Ju mer information desto bättre beslut – eller?

Det är lätt att tro att ju mera information vi skaffar om något desto bättre skulle besluten bli. Nu visar forskning att det snarare är tvärtom. Upp till en viss nivå förbättras beslutskvaliteten, men sedan dalar den igen. Snabba och känslomässiga beslut har lika bra (eller dålig) kvalitet som de mera analytiska. När vi möter [...]