Sociobeteende eller psykobeteende – är en relation mellan dem en omöjlighet?

Moxness skiljer på människor som styrs av sociobeteende eller psykobeteende. Förstnämnda uppvisar avvärjande mekanismer, sätter upp barriärer och håller människor på avstånd. De uppträder formellt, är konventionella, analytiska och intellektuella. Rutiner är viktiga och det spontana och känslomässiga ges mycket litet utrymme. De som istället präglas av ett så kallat psykobeteende är spontana, intima och [...]

Relation med någon som har Asperger symptom

Det har gjorts otaliga filmer, skrivits spaltmeter om personer som på ett eller annat sätt tangerar Aspberger. Bäst kan kanske diagnosen beskrivas som en lindrigare form av autism. Ofta fungerar personer med denna diagnos bra intellektuellt – särskilt om det är något som intresserar dem – då är uthålligheten stor. Symptomatiskt är följande: Specialintressen som [...]

Vem är du egentligen? Mera om personligheten!

Det finns otaliga personlighetsteorier och olika sätt att beskriva en människas personlighet. I den kommande boken – Relationer – himmel eller helvete ges flera exempel. Davidssons beskrivning av personligheten är en av de som analyseras och diskuteras. Han talar om följande dimensioner:   Återhämtning – snabb eller långsam?   Inställning till tillvaron – positiv eller [...]

Personligheten kan beskrivas på många sätt – här är ett!

Det finns otaliga personlighetsteorier och olika sätt att beskriva en människas personlighet. I den kommande boken – Relationer – himmel eller helvete ges flera exempel. Davidssons beskrivning av personligheten är en av de som analyseras och diskuteras. Han talar om följande dimensioner: Återhämtning – snabb eller långsam? Inställning till tillvaron – positiv eller negativ? Självkännedom [...]