Om inte du tror på dina drömmar – hur ska de då kunna förverkligas?

Barn har ofta många drömmar - unga planerar för framtiden medan dessvärre många vuxna släpper sina barn- och ungdomsdrömmar. Tvivlet som kommer - det går nog aldrig - kanske senare. Först måste jag bara..... man strävar vidare på ett jobb som är OK men inte mer. Lever kanske i relationer som är OK - men [...]

Leenden föder leenden

Leenden föder leenden - vänlighet ger vänlighet tillbaka -positiv energi sprider sig. Samma sak - om gnäll och missnöje får råda så sprids en otrevlig stämning. Läste precis ett reportage om Myanmar och förstår varför jag tagit landet till mitt hjärta - så här löd texten om det är första eller tionde gången du kommer [...]

Joie de vivre

Joie de vivre - livsglädje - förmågan att njuta av såväl vardag som fest - ett behagligt tillstånd - personer som utstrålar just " joie de vivre" är ofta omtyckta - populära - och sprider glädje och livslust till sin omgivning - ger energi i stället för att vara en energitjuv! Det är precis som [...]

Tillit och förtroende

Tillit och förtroende är grunden för en bra relation - vare sig det handlar om kärlek - vänskap eller om en affärsrelation. Det är ett absolut måste -utan tillit så kraschar alla relationer förr eller senare. Häromdagen åkte vi i en liten flodbåt från en liten by i Myanmar. Det var vi, mannen som körde [...]