Släppet av den nya boken Relationer – himmel eller helvete – närmar sig och jag arbetar nu med en artikel om boken inför releasen. Stannar upp en stund kring självkänsla. Har den någon betydelse för en relations varaktighet och i så fall på vilket sätt?

Den som har en god självkänsla ser tillvaron i ett mera positivt ljus än den som har en svag självkänsla. Ett sådant förhållningssätt till livet påverkar i sin tur hur vi uppfattar vår partner och relationen. Optimisten överser lättare med de fel och brister som vi alla har, varför han eller hon heller inte hänger upp sig på små saker i lika högutsträckning. Den med svag självkänsla bygger gärna upp ett försvar mot omgivningen och kan tolka små händelser som kritik mot den egna personligheten. Så svaret är JA – relationer av olika slag påverkas av självkänslan.

IMG_1746

 

Att ha bra relationer är liksom själva essensen i livet. Ensamhet, uppbrott, återkommande konflikter – ja det finns många aspekter som kan skapa oro och ångest i en människas liv. Vissa personer har bra relationer med de flesta i deras omgivning, med föräldrar, syskon, partner, barn, på jobbet, med vänner, med grannar – ja de tycks sällan eller aldrig vara indragna i ”fel” relationer. Andra tycks i stället hamna fel, inleda relationer med personer där det ständigt tycks gå snett, bli ovän med något syskon eller en förälder, hamna i konflikter på jobbet eller i strid med grannen. Följden blir att vederbörande inte mår särskilt bra, stress och annan psykisk ohälsa kan bli följden. Yttersta ansvaret för dina relationer har du, ingen annan. Valet är ditt och mera om detta i Relationer – himmel eller helvete – som släpps om 6 veckor!

 

Relationer Omslag_Framsida_170308 - Kopia - Kopia

 

Lätt att fastna i en dålig relation – en sådan relation som förminskar dig – ger dig ångest och skapar mindervärdeskomplex. Det kan handla om relationer på jobbet – kanske till chefen eller kan det vara en kärleksrelation, vilket kanske är ännu mera förödande. Inte alltid enkelt att få kraft att bryta upp och släppa taget – men ack så viktigt för att skapa ett helt och fullgott liv.

Moxness skiljer på människor som styrs av sociobeteende eller psykobeteende. Förstnämnda uppvisar avvärjande mekanismer, sätter upp barriärer och håller människor på avstånd. De uppträder formellt, är konventionella, analytiska och intellektuella. Rutiner är viktiga och det spontana och känslomässiga ges mycket litet utrymme.

De som istället präglas av ett så kallat psykobeteende är spontana, intima och känslomässiga och har förmågan att njuta och leva i nuet. Tillväxtmekanismerna fungerar helt enkelt och rutiner är oviktiga.

Är en relation mellan de möjlig? Absolut, men den kräver mycket och befinner sig båda på vars en ytterlighet av skalan är det svårt. Mera i den kommande boken Relationer – himmel eller helvete?

IMG_5595 

 

 

Det har gjorts otaliga filmer, skrivits spaltmeter om personer som på ett eller annat sätt tangerar Aspberger. Bäst kan kanske diagnosen beskrivas som en lindrigare form av autism. Ofta fungerar personer med denna diagnos bra intellektuellt – särskilt om det är något som intresserar dem – då är uthålligheten stor. Symptomatiskt är följande:

Specialintressen som tar upp mycket tid, lätt att engagera sig i det som man finner intressant, men svårt med annat, kontrollbehov när saker ska utföras, blir lätt stressad om något är nytt och ovant. Svårt att förstå vad andra menar om de inte säger det rakt ut.

Tänk er då den extraverta, livfulla, öppna, spontana och utåtriktade med en partner som domineras av Asperger symptom – inte konstigt att det ibland kan bli svårt men inte omöjligt!

Mera om relationer mellan olika personligheter kan du läsa om i Relationer – himmel eller helvete som kommer den 1 september!

 

Relationer Omslag_Framsida_170308 - Kopia - Kopia

 

 

Det finns otaliga personlighetsteorier och olika sätt att beskriva en människas personlighet. I den kommande boken – Relationer – himmel eller helvete ges flera exempel. Davidssons beskrivning av personligheten är en av de som analyseras och diskuteras. Han talar om följande dimensioner:

 

Återhämtning – snabb eller långsam?

 

Inställning till tillvaron – positiv eller negativ?

 

Självkännedom – god eller dålig?

 

Uppmärksamhet – fokuserad eller splittrad?

 

Social intuition – läsa av andra eller inte?

 

Känsla för sammanhang – adekvat beteende eller inte?

 

 Vad stämmer för dig? Hur är du?

 

 

 

 

Det finns otaliga personlighetsteorier och olika sätt att beskriva en människas personlighet. I den kommande boken – Relationer – himmel eller helvete ges flera exempel. Davidssons beskrivning av personligheten är en av de som analyseras och diskuteras.

Han talar om följande dimensioner:

Återhämtning – snabb eller långsam?

Inställning till tillvaron – positiv eller negativ?

Självkännedom – god eller dålig?

Uppmärksamhet – fokuserad eller splittrad?

Social intuition – läsa av andra eller inte?

Känsla för sammanhang – adekvat beteende eller inte?

Det kan vara intressant och utvecklande att reflektera över sig själv i dessa avseenden och kanske även att prata om detta tillsammans med sin partner.

Relationer Omslag_Framsida_170308 - Kopia - Kopia

 

 

 

Senaste nytt från Vagabond

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!

Antikabloggen

This WordPress.com site is the bee's knees

Holavedsbrudar

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!