Släpp kontrollen och låt dig lyftas med i livets berusande fors

En hel del människor har ett starkt behov av att ha kontroll över sig själva, andra, ja över livet. En omöjlig uppgift. Det är klart att vi behöver en viss struktur och framförhållning över vår tillvaro, men alltför stort kontrollbehov hindrar många gånger människor från att leva livet fullt ut. Rädsla är ofta sammankopplat med [...]