Lyckan ger oss vingar

Lycka är eftersträvansvärt - den där inre bubblande glädjen över livet - att finnas till! Vad gör oss då lyckliga? Forskningen är rätt entydig - det är inte pengar eller annan materiell rikedom - bra relationer och att vara del i ett sammanhang - god självkänsla - empati - att ha kontroll över sitt liv [...]