Introvert eller extrovert – så förstår vi varandra bättre!

Otaliga är de teorier som försöker beskriva och förklara personligheten och ända sedan Carl Jung populariserade begreppen introvert och extrovert har dessa utgjort basen i många teorier. Personligheten har stor betydelse för hur vi upplever och förhåller oss till omvärlden. Forskning har visat att den också påverkar aspekter som musiksmak och klädstil för att ge [...]

Spännande forskning om hur vi bedömer andra – och hur bräckliga våra bedömningar är!

Relationer mellan människor är bland det mest intressanta man kan tänka sig och minst lika spännande är de bräckliga grunder vi grundar våra personbedömningar på. Det finns en uppsjö av felkällor när vi bedömer andra – välkänd är den så kallade haloeffekten – om vi finner några positiva egenskaper hos en annan så tenderar vi [...]

Empati och medkänsla – något av det mest värdefulla du kan ha!

En del tycks fullständigt oförmögna att sätta sig in hur andra känner. De fortsätter att vara i centrum av världen på samma sätt som den trotsige två och ett halvtåringen. Deras lycka är det enda som betyder något. Hur andra har det är ointressant – andra får skylla sig själva, man kan skratta åt dem eller [...]