Leenden föder leenden!

Ett gammalt uttryck är – var mot din nästa som du vill att de ska vara mot dig. Så väl det stämmer. Den som snäser andra med neddragna mungipor kan vara ganska säker på att själv bli bemött på samma sätt. Nonchalans och ilska betyder att andra svarar med samma språk. Motsatsen – ett vänligt [...]

Attraktion är ömsesidig – den vi gillar – gillar oss!

Attraktion är ett spännande område. Jag har forskat mycket kring vilka mekanismer som ligger bakom varför vi tycker om en annan människa och vice versa – inte gillar någon. Likhet, kroppsspråk, värderingar och mycket annat som styr. Intressant är att attraktion är ömsesidig. När man trivs med en annan människor och tycker om honom eller [...]

Vem styr ditt liv?

Nog borde det vara självklart att styra sitt eget liv? Hur kan det då komma sig att så många människor låter andra bestämma? Som förälder är det lätt att vilja bestämma över sina barn – och det är klart att man i viss mån måste vägleda, men ju större frihet och egenbestämmande du ger dina [...]

Självkänsla – nyckeln till välbefinnande!

Varför vågar vissa gå sin egen väg genom livet, förverkliga sina drömmar och uppnå sina mål? Jante verkar inte alls påverka dem medan andra ständigt är rädda för att misslyckas. Magin bakom detta heter självkänsla. Vad påverkar självkänslan? En trygg och bekräftande uppväxt är viktig, men behöver inte vara avgörande. Ny forskning ger stöd för [...]