Optimism smittar av sig

Optimism - en positiv livssyn och tilltro till att det mesta fixar sig hänger samman med en god självkänsla - tilltro till den egna förmågan men också med empati - tolerans och omtanke. Optimistiska personer är ofta omtyckta och det mesta löser sig för dem! Optimisten tror på sig själv och det han eller hon [...]

Livets val

Tänk på att du alltid har ett val, även att inte välja är ett val. Att välja utbildning, arbetsplats, vänner, partner och andra livsval, men också större etiska och moraliska val. Hur vill du leva ditt liv? Vilket samhälle vill du ha? Hur vill du uppfattas av andra? Valet är ditt!

Den viktigaste relationen är den till dig själv

Hur har du det med relationen till dig själv, den viktigaste av dem alla? Om inte relationen till dig själv fungerar bra så kommer du gång på gång att få problem i relationen till andra. Det kan handla om relationen till familjen, föräldrar, syskon, kärleksrelationer som alltid blir fel, relationen till arbetskamrater, chefer och vänner. [...]