Gener och relationer

Relationer är komplexa och det är omöjligt att förklara hållbarheten med hjälp av ensidiga och enkla förklaringsmodeller. Däremot finns det flera olika teorier och mycket intressanta forskningsresultat som tillsammans delvis kan ge förklaringar till varför vissa relationer håller och andra inte. Personligheten är viktig för att skapa bra relationer och vår personlighet styrs till en [...]

Anknytningsteori och relationer

Anknytningsteori lanserades första gången för många år sedan och har sedan dess förbättrats och utvecklats. Grunden är emellertid densamma, att anknytningsmönstret i barndomen har betydelse för vårt framtida väl och ve. Ainsworth, en av forskarna inom området talar om fyra olika förhållningssätt som påverkar hur vi knyter an till våra vårdnadshavare (ofta mamma och pappa). [...]

Ditt fel – mitt fel – eller hur var det egentligen?

Det är lätt att projicera olika tillkortakommanden på andra och se sitt eget agerande och kanske framförallt den egna uppfattningen och tolkningen av en situation som den rätta. Vi vet att t ex syskon kan uppleva barndomen i samma familj totalt olika och gissningsvis har de flesta föräldrar älskat sina barn lika mycket, inte favoriserat [...]