arkiv

Månadsarkiv: augusti 2017

Frågan är onekligen spännande och med tanke på att det finns oändliga kombinationer av gener så kan man klart inte fånga in EN ”otrohetsgen”. Däremot finns det spännande forskning som tangerar att otrohet till en del kanske kan vara genetiskt betingad. Forskningsstudier vid KI gav stöd för att män som bar på en specifik variant av en gen som styr produktionen av receptorn till vasopressin hade större problem i sina relationer än män som inte bar på denna variant. Dessutom var deras partner betydligt mindre nöjda med relationen. Mera om detta i mina nya bok Relationer – himmel eller helvete som kan köpas i förlagets webb butik!

https://www.tollgerdt.se/butik

 

Relationer Omslag_Framsida_170308 - Kopia - Kopia

 

Annonser

Relationer är komplexa och det är omöjligt att förklara hållbarheten med hjälp av ensidiga och enkla förklaringsmodeller. Däremot finns det flera olika teorier och mycket intressanta forskningsresultat som tillsammans delvis kan ge förklaringar till varför vissa relationer håller och andra inte. Personligheten är viktig för att skapa bra relationer och vår personlighet styrs till en inte ringa del av våra gener. Här rör vi oss i ett nytt och mycket spännande forskningsområde. Är det till och med så att forskning kan visa att personer som har en viss genuppsättning ofta hamnar i uppbrott? Ja, det finns sådana resultat, men vi ska inte glömma att gener enbart är en av många faktorer. Mera kan du läsa om i min nya bok – Relationer – himmel eller helvete – som släpps den 1 september, men redan nu kan beställas via förlagets webbutik och de 10 första beställningarna får en liten överraskningsbok i sina paket.

https://www.tollgerdt.se/butik

 

Relationer Omslag_Framsida_170308 - Kopia - KopiaRelationer Omslag_Baksida_170308 - Kopia

Anknytningsteori lanserades första gången för många år sedan och har sedan dess förbättrats och utvecklats. Grunden är emellertid densamma, att anknytningsmönstret i barndomen har betydelse för vårt framtida väl och ve. Ainsworth, en av forskarna inom området talar om fyra olika förhållningssätt som påverkar hur vi knyter an till våra vårdnadshavare (ofta mamma och pappa).

  • lyhördhet – brist på lyhördhet
  • acceptans – bortstötande
  • samarbete – inblandning
  • tillgänglighet – ignorans 

Bristande anknytning i tidig barndom har, enligt forskning, viss inverkan på våra framtida relationer. I Relationer – himmel eller helvete utvecklas teorin och det ges också exempel på vilka konsekvenser bristande lyhördhet, bortstötande, inblandning och ignorans kan få, men också hur man kan jobba med ett negativt anknytningsmönster.

 

PICT1472

Det är lätt att projicera olika tillkortakommanden på andra och se sitt eget agerande och kanske framförallt den egna uppfattningen och tolkningen av en situation som den rätta. Vi vet att t ex syskon kan uppleva barndomen i samma familj totalt olika och gissningsvis har de flesta föräldrar älskat sina barn lika mycket, inte favoriserat eller åsidosatt något barn mer än något annat. När vi talar om perceptionspsykologi, det vill säga hur vi uppfattar och tolkar en och samma situation, så visar forskningen stora skillnader mellan människor. Det kan bero på personlighet, gener, erfarenheter av liknande situationer, social kompetens, lyhördhet, kunskap, begåvning, förmåga att tolka och läsa av olika situationer och mycket annat. Vi ser och uppfattar samma situation olika så tänk på det nästa gång när ni dividerar om vems fel det var. Kanske ingens, kanske bådas?

 

img_0709

Senaste nytt från Vagabond

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!

Antikabloggen

This WordPress.com site is the bee's knees

Holavedsbrudar

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!