Lycka och livsnjutning

Att lycka till ca 50 procent är genetiskt betingat visar lyckoforskning världen över- 10 procent är kopplat till hur vi har det - och så har vi hela 40 procent att jobba med! Forskning visar att lyckliga människor ägnar mycket tid åt familj och vänner - de är snälla - optimistiska - hjälpsamma - tacksamma [...]