Arkiv

Bloggen

Anknytningsteori lanserades första gången för många år sedan och har sedan dess förbättrats och utvecklats. Grunden är emellertid densamma, att anknytningsmönstret i barndomen har betydelse för vårt framtida väl och ve. Ainsworth, en av forskarna inom området talar om fyra olika förhållningssätt som påverkar hur vi knyter an till våra vårdnadshavare (ofta mamma och pappa).

  • lyhördhet – brist på lyhördhet
  • acceptans – bortstötande
  • samarbete – inblandning
  • tillgänglighet – ignorans 

Bristande anknytning i tidig barndom har, enligt forskning, viss inverkan på våra framtida relationer. I Relationer – himmel eller helvete utvecklas teorin och det ges också exempel på vilka konsekvenser bristande lyhördhet, bortstötande, inblandning och ignorans kan få, men också hur man kan jobba med ett negativt anknytningsmönster.

 

PICT1472

Det är lätt att projicera olika tillkortakommanden på andra och se sitt eget agerande och kanske framförallt den egna uppfattningen och tolkningen av en situation som den rätta. Vi vet att t ex syskon kan uppleva barndomen i samma familj totalt olika och gissningsvis har de flesta föräldrar älskat sina barn lika mycket, inte favoriserat eller åsidosatt något barn mer än något annat. När vi talar om perceptionspsykologi, det vill säga hur vi uppfattar och tolkar en och samma situation, så visar forskningen stora skillnader mellan människor. Det kan bero på personlighet, gener, erfarenheter av liknande situationer, social kompetens, lyhördhet, kunskap, begåvning, förmåga att tolka och läsa av olika situationer och mycket annat. Vi ser och uppfattar samma situation olika så tänk på det nästa gång när ni dividerar om vems fel det var. Kanske ingens, kanske bådas?

 

img_0709

Ibland förvånas man över vissa relationer och undrar varför de inblandade överhuvudtaget lever tillsammans. Jag känner människor som lever i underbara relationer, man lyfter varandra, lyssnar och tar hänsyn, men jag har genom årens lopp även stött på motsatsen. Relationer där den ena kvävs. Ett stickord här och där kan skapa osäkerhet. Det kan vara i hemmets dolda vrå, men också i offentliga sammanhang. Ignorerande, nedsättande ord, kanske till och med ett hånskratt och det lätt för den som utsätts att tappa självkänslan. Rösten tystnar mer och mer och till sist kan en människa kvävas, han eller hon kan på något sätt inte andas och har helt och hållet tappat tilltron till sig själv och sin förmåga. Ibland lyckas de bryta sig loss, men tyvärr har jag sett att flera återigen kommer in i en ny, lika destruktiv, relation och vissnar ännu mer. Som jag skrivit så många gånger tidigare, nyckeln till frihet och sunda relationer heter bland annat självkänsla. Och om en månad finns den på marknaden, min nya bok Relationer – himmel eller helvete och där får du veta mycket mer om detta.

 

Relationer Omslag_Baksida_170308 - Kopia

Släppet av den nya boken Relationer – himmel eller helvete – närmar sig och jag arbetar nu med en artikel om boken inför releasen. Stannar upp en stund kring självkänsla. Har den någon betydelse för en relations varaktighet och i så fall på vilket sätt?

Den som har en god självkänsla ser tillvaron i ett mera positivt ljus än den som har en svag självkänsla. Ett sådant förhållningssätt till livet påverkar i sin tur hur vi uppfattar vår partner och relationen. Optimisten överser lättare med de fel och brister som vi alla har, varför han eller hon heller inte hänger upp sig på små saker i lika högutsträckning. Den med svag självkänsla bygger gärna upp ett försvar mot omgivningen och kan tolka små händelser som kritik mot den egna personligheten. Så svaret är JA – relationer av olika slag påverkas av självkänslan.

IMG_1746

 

Att ha bra relationer är liksom själva essensen i livet. Ensamhet, uppbrott, återkommande konflikter – ja det finns många aspekter som kan skapa oro och ångest i en människas liv. Vissa personer har bra relationer med de flesta i deras omgivning, med föräldrar, syskon, partner, barn, på jobbet, med vänner, med grannar – ja de tycks sällan eller aldrig vara indragna i ”fel” relationer. Andra tycks i stället hamna fel, inleda relationer med personer där det ständigt tycks gå snett, bli ovän med något syskon eller en förälder, hamna i konflikter på jobbet eller i strid med grannen. Följden blir att vederbörande inte mår särskilt bra, stress och annan psykisk ohälsa kan bli följden. Yttersta ansvaret för dina relationer har du, ingen annan. Valet är ditt och mera om detta i Relationer – himmel eller helvete – som släpps om 6 veckor!

 

Relationer Omslag_Framsida_170308 - Kopia - Kopia

 

Lätt att fastna i en dålig relation – en sådan relation som förminskar dig – ger dig ångest och skapar mindervärdeskomplex. Det kan handla om relationer på jobbet – kanske till chefen eller kan det vara en kärleksrelation, vilket kanske är ännu mera förödande. Inte alltid enkelt att få kraft att bryta upp och släppa taget – men ack så viktigt för att skapa ett helt och fullgott liv.

Moxness skiljer på människor som styrs av sociobeteende eller psykobeteende. Förstnämnda uppvisar avvärjande mekanismer, sätter upp barriärer och håller människor på avstånd. De uppträder formellt, är konventionella, analytiska och intellektuella. Rutiner är viktiga och det spontana och känslomässiga ges mycket litet utrymme.

De som istället präglas av ett så kallat psykobeteende är spontana, intima och känslomässiga och har förmågan att njuta och leva i nuet. Tillväxtmekanismerna fungerar helt enkelt och rutiner är oviktiga.

Är en relation mellan de möjlig? Absolut, men den kräver mycket och befinner sig båda på vars en ytterlighet av skalan är det svårt. Mera i den kommande boken Relationer – himmel eller helvete?

IMG_5595 

 

 

Senaste nytt från Vagabond

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!

Antikabloggen

This WordPress.com site is the bee's knees

Holavedsbrudar

Relationer - himmel eller helvete? Varför vissa håller medan andra går i kras. Så får du relationen att utevcklas!