Empati och ett varmt hjärta – nyckeln också till det egna välbefinnandet

Egoism och bristande förståelse för andra är nog en av de mera negativa egenskaper man kan tänka sig. Att inte bry sig, inte se hur andra människor har det, aldrig lyssna på omgivningen utan enbart agera för egen vinning. Omgivningen mår dåligt, människor känner sig inte sedda eller bekräftade, men på sikt är det kanske [...]

En människa förblir vis så länge hon söker visheten, när hon tror sig funnit den blir hon en narr

Jag lånar citatet från Talmud, utan att lägga några som helst värderingar kring religion, men jag tilltalas av orden. Utveckling innebär ett ständigt lärande och ju mer man lär desto mera ökar det kritiska tänkande. Så kallade sanningar sväljs inte okritiskt. Toleransen blir större och fördomarna färre – även om vi alla självklart har fördomar. [...]