Varför gillar vi de som liknar oss själva?

Det är välkänt att vi många gånger attraheras av de som liknar oss själva även om förälskelse kan slå till mellan människor som är varandras raka motsats. Likhet skapar trygghet medan olikheter kan leda till oro inför det okända. Vi trivs ofta tillsammans med människor som har värderingar liknande våra egna, ungefär samma utbildningsnivå och [...]

Passion

Passion kan handla om förälskelse, men också om passion till jobbet, konsten, författande, idrott – ja till livet i stort! Passionerade människor är ofta entusiastiska och energirika. Framgångsrika personer är ofta passionerade. De är orädda och uppfylls av passion för att nå ett mål. I Passion, nyckeln till framgång beskrivs 11 faktorer som ligger bakom [...]

Att bedra sig själv

Att bedra och lura andra är illa. Människor såras, blir ledsna och tappar förtroendet. Inget känns bra, men trots detta är det kanske ännu värre att bedra sig själv. Att hänga upp sitt liv på en livslögn och att aldrig våga möta sitt inre och sanna jag. Konsekvenserna? Ångest, mardrömma och instängda känslor. Nog är [...]