Ditt fel – mitt fel – eller vems är felet – attributionsteori – en spännande förklaringsmodell

Attributionsteori beskriver hur vi söker information för att förklara våra egna och andras beteenden utifrån orsaksmässiga samband. Vi vill helt enkelt finna orsaker och samband även då sådana saknas. Man brukar skilja mellan inre och yttre attribution. Den inre handlar om att vi förklarar ett visst beteende, värderingar eller något annat genom t ex personligheten [...]

Är analytiska och eftertänksamma beslut bättre än de känslomässiga och snabba?

Beslutsfattandet kan delas upp i en känslodel, System 1 och en mera rationell del, System 2. Den förstnämnda triggar igång snabbt, är intuitivt och styrs av känslor medan det rationella systemet är mera trögstartat, tänker igenom alternativa konsekvenser och är på så sätt mera långsiktigt. System 1 arbetar ständigt och omfattar allt vi gör utan [...]

Släng av dig den tunga ryggsäcken och älta inte det förflutna!

Nog är det synd och ett slöseri med livet att låta ryggsäcken fyllas med tunga tankar, bitterhet, missförstånd och andra oförrätter du tycker att du blivit utsatt för. Vems liv är det som pågår och slösas bort på sådant? Ditt eget. Risken är att du blir mer och mer förgrämd och bitter. Vilka tunga och [...]