Ledarskap och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kostar samhället enormt mycket pengar och är ett stort lidande för den enskilde. Den psykiska ohälsan ökar - inte minst bland unga kvinnor. Problematiken är komplex men forskning ger stöd för att ledarskapet på en arbetsplats har en viss betydelse. Ett ledarskap som ställer tydliga krav, sätter upp klara mål, låter medarbetarna använda sin [...]

Är det du själv som är din värsta chef?

Hur leder du dig själv? Är du en kreativ och driven chef som lyfter fram möjligheter, stimulerar och skapar resultat samtligt som du ger dig tid till återhämtning, reflexion, njutning, glädje och nöjen? Vårdar du dig själv och skapar en bra och hälsosam livssituation? Eller är du den ledare som aldrig blir nöjd, ställer höga [...]

Den hälsosamma arbetsplatsen

Ohälsan är ett stort problem och kostar både den enskilde och samhället stora resurser. Det är ett mångfacetterad och komplext problem som saknar enkla lösningar men en viktig faktor är ledarskapet. Min nya forskning visar på stora skillnader mellan ett bra ledarskap där det råder tillit, trygghet, god självinsikt, frihet under ansvar och bra relationer [...]