Personlighet och lycka

Det är enkelt att skylla bristen på lycka och välbefinnande på omgivningen. Barndomen och föräldrarna är självklara syndabockar för många. Det var deras fel att det inte blev bättre. Extremt negativa förhållanden påverkar naturligtvis, men nyare forskning ger stöd för att en stor del av vår personlighet ärvs liksom förmågan till lycka. Att vara extrovert [...]