”Obsession” – besatthet

Brukar ju ofta skriva om passion och hur viktig den är för framgång och för välbefinnande och det är den naturligtvis. I dag fick jag ett nytt nummer av Handelshögskolans tidskrift och den handlade om ”obsession” – besatthet – för att lyckas. Flera välkända alumni från Handels hade intervjuats och de hade ett gemensamt drag [...]

Relationer och attributionsteori

Varför lyckas en del människor ha långa och bra relationer medan andra ständigt tycks hamna fel? Spännande område och det finns mycket forskning kring detta. Återigen kan man se ett samband med ett grundläggande positivt respektive negativt förhållningssätt. Par som upplevde sig ha en god relationskvalitet tenderade att göra felaktiga positiva attributioner på så sätt [...]