”Obsession” – besatthet

Brukar ju ofta skriva om passion och hur viktig den är för framgång och för välbefinnande och det är den naturligtvis. I dag fick jag ett nytt nummer av Handelshögskolans tidskrift och den handlade om ”obsession” – besatthet – för att lyckas. Flera välkända alumni från Handels hade intervjuats och de hade ett gemensamt drag [...]