Spännande forskning om hur vi bedömer andra – och hur bräckliga våra bedömningar är!

Relationer mellan människor är bland det mest intressanta man kan tänka sig och minst lika spännande är de bräckliga grunder vi grundar våra personbedömningar på. Det finns en uppsjö av felkällor när vi bedömer andra – välkänd är den så kallade haloeffekten – om vi finner några positiva egenskaper hos en annan så tenderar vi [...]