Introvert eller extrovert – så förstår vi varandra bättre!

Otaliga är de teorier som försöker beskriva och förklara personligheten och ända sedan Carl Jung populariserade begreppen introvert och extrovert har dessa utgjort basen i många teorier. Personligheten har stor betydelse för hur vi upplever och förhåller oss till omvärlden. Forskning har visat att den också påverkar aspekter som musiksmak och klädstil för att ge [...]