Den hälsosamma arbetsplatsen

Ohälsan är ett stort problem och kostar både den enskilde och samhället stora resurser. Det är ett mångfacetterad och komplext problem som saknar enkla lösningar men en viktig faktor är ledarskapet. Min nya forskning visar på stora skillnader mellan ett bra ledarskap där det råder tillit, trygghet, god självinsikt, frihet under ansvar och bra relationer [...]