Ledarskap och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kostar samhället enormt mycket pengar och är ett stort lidande för den enskilde. Den psykiska ohälsan ökar - inte minst bland unga kvinnor. Problematiken är komplex men forskning ger stöd för att ledarskapet på en arbetsplats har en viss betydelse. Ett ledarskap som ställer tydliga krav, sätter upp klara mål, låter medarbetarna använda sin [...]