Om inte du tror på dina drömmar – hur ska de då kunna förverkligas?

Barn har ofta många drömmar - unga planerar för framtiden medan dessvärre många vuxna släpper sina barn- och ungdomsdrömmar. Tvivlet som kommer - det går nog aldrig - kanske senare. Först måste jag bara..... man strävar vidare på ett jobb som är OK men inte mer. Lever kanske i relationer som är OK - men [...]