Ju mer information desto bättre beslut – eller?

Det är lätt att tro att ju mera information vi skaffar om något desto bättre skulle besluten bli. Nu visar forskning att det snarare är tvärtom. Upp till en viss nivå förbättras beslutskvaliteten, men sedan dalar den igen. Snabba och känslomässiga beslut har lika bra (eller dålig) kvalitet som de mera analytiska. När vi möter [...]