Ditt fel – mitt fel – eller vems är felet – attributionsteori – en spännande förklaringsmodell

Attributionsteori beskriver hur vi söker information för att förklara våra egna och andras beteenden utifrån orsaksmässiga samband. Vi vill helt enkelt finna orsaker och samband även då sådana saknas. Man brukar skilja mellan inre och yttre attribution. Den inre handlar om att vi förklarar ett visst beteende, värderingar eller något annat genom t ex personligheten [...]