Är analytiska och eftertänksamma beslut bättre än de känslomässiga och snabba?

Beslutsfattandet kan delas upp i en känslodel, System 1 och en mera rationell del, System 2. Den förstnämnda triggar igång snabbt, är intuitivt och styrs av känslor medan det rationella systemet är mera trögstartat, tänker igenom alternativa konsekvenser och är på så sätt mera långsiktigt. System 1 arbetar ständigt och omfattar allt vi gör utan [...]