Varför gillar vi de som liknar oss själva?

Det är välkänt att vi många gånger attraheras av de som liknar oss själva även om förälskelse kan slå till mellan människor som är varandras raka motsats. Likhet skapar trygghet medan olikheter kan leda till oro inför det okända. Vi trivs ofta tillsammans med människor som har värderingar liknande våra egna, ungefär samma utbildningsnivå och [...]