Passion

Passion kan handla om förälskelse, men också om passion till jobbet, konsten, författande, idrott – ja till livet i stort! Passionerade människor är ofta entusiastiska och energirika. Framgångsrika personer är ofta passionerade. De är orädda och uppfylls av passion för att nå ett mål. I Passion, nyckeln till framgång beskrivs 11 faktorer som ligger bakom [...]