Gener och relationer

Relationer är komplexa och det är omöjligt att förklara hållbarheten med hjälp av ensidiga och enkla förklaringsmodeller. Däremot finns det flera olika teorier och mycket intressanta forskningsresultat som tillsammans delvis kan ge förklaringar till varför vissa relationer håller och andra inte. Personligheten är viktig för att skapa bra relationer och vår personlighet styrs till en [...]