En människa förblir vis så länge hon söker visheten, när hon tror sig funnit den blir hon en narr

Jag lånar citatet från Talmud, utan att lägga några som helst värderingar kring religion, men jag tilltalas av orden. Utveckling innebär ett ständigt lärande och ju mer man lär desto mera ökar det kritiska tänkande. Så kallade sanningar sväljs inte okritiskt. Toleransen blir större och fördomarna färre – även om vi alla självklart har fördomar. [...]