Attraktion är ömsesidig – den vi gillar – gillar oss!

Attraktion är ett spännande område. Jag har forskat mycket kring vilka mekanismer som ligger bakom varför vi tycker om en annan människa och vice versa – inte gillar någon. Likhet, kroppsspråk, värderingar och mycket annat som styr. Intressant är att attraktion är ömsesidig. När man trivs med en annan människor och tycker om honom eller [...]