Vaför hittar vissa alltid rätt medan andra faller för fel partner?

Ja kärlekens språk är spännande och när man väl lärt sig tolka det förstår man andra bättre och blir också medveten om vilka signaler man själv sänder ut.Några har ”detta i sig” – medan andra aldrig lär sig att läsa vare sig kroppsspråk eller andra signaler. Precis som vissa är språkbegåvningar och lär sig främmande [...]