Förtroendefulla kundrelationer – grunden för ett hållbart varumärke!

Bloggade för en tid sedan om förtroende mer generellt. Förtroende är A & O för att skapa bra och långvariga kundrelationer. Har jag sagt att jag ska leverera en produkt eller ett material vid en viss tidpunkt så ska det också ske. Det ska göras på ett bra sätt. Integriteten är viktig – att gå [...]