De värderingar du har när du är 18 håller ganska bra hela livet

David Kahneman fick Nobelpriset i Ekonomi 2002. Hans grundutbildning är psykolog och genom hela min forskning och karriär har jag haft förmånen att följa Kahnemans (och Tverskys) forskning kring bl a beslutsfattande. Så läste jag nyligen en intervju med honom där han talade om hur väl de värderingar vi har som 18-åringrar håller livet ut! [...]