Att bygga förtroende tar tid, men det kan raseras på några sekunder

Att skapa förtroende i relationen med andra människor görs inte av sig själv. Det handlar om förtroendet i nära relationer, mellan föräldrar och barn, mellan en själv och ens partner, men också med vänner och i affärsmässiga relationer. Det tar lång tid att bygga tillit och förtroende. Redan i relationen med det lilla nyfödda barnet [...]