Olikheter lär och berikar

Själv har jag haft förmånen att resa mycket. Att resa med öppna ögon är inte bara berikande utan enormt lärorikt och utvecklande. Alla de människor jag träffat, lyssnat på och pratat med. Att ha fått besöka och möta familjer långt borta från västvärldens krav än spännande. Familjen och släkten är ofta navet i livet och [...]