Du kan aldrig ändra på någon annan – bara på dig själv!

Många verkar tro att de kan ändra på andra människor. Det är en omöjlighet. Du kan leda hästen till vattnet, men inte tvinga den att dricka. Samma sak när det handlar om människor. Däremot kan man genom att själv förändras möta andra reaktioner från omgivningen. Har märkt att en del upplever sig bli dåligt bemötta [...]