Självkänsla och måste människor verkligen må dåligt?

Att utbilda sig till psykolog handlar om många års heltidsstudier efter gymnasiet, men den har gett, och ger mig fortfarande, otroligt mycket. Jag lärde mig inte bara att förstå mig själv utan kanske framförallt att försöka förstå och sätta sig in i andra människors liv. Vi kan aldrig förstå någon annan fullt ut. Det finns [...]