Syns förälskelse?

Kan man se om någon är förälskad? Ja, definitivt kan ett tränat öga se och läsa av förälskelse. I boken Attraktion & Kemi frågade jag ungdomar om man kan se när någon är förälskad? Absolut, blev svaret. De som är kära kan inte ta ögonen från varandra även om de försöker. Det tror själva inte [...]

Leenden föder leenden

Förvånas ibland över att en del tycker sig bli dåligt bemötta nästan överallt. På jobbet, i affären, på restaurangen – ja det tycks inte finns några gränser för hur illa de behandlas. Insikten i att det är man själv som har ansvar för hur man bemöts tycks saknas.Som du bemöter andra blir du själv bemött. [...]

Att aldrig ge upp!

Har fått förmånen att träffa flera som levde i Sydafrika under apartheid. Skakande livsöden träder fram, men samtidigt finns en gnista och en kraft som är enorm! Jag tänker på professorn, 82 år gammal, fortfarande aktiv som läkare varje dag.  Hans uppväxt var i ett av de ”reservat” som de svarta levde i. Han var [...]

Att bygga förtroende tar tid, men det kan raseras på några sekunder

Att skapa förtroende i relationen med andra människor görs inte av sig själv. Det handlar om förtroendet i nära relationer, mellan föräldrar och barn, mellan en själv och ens partner, men också med vänner och i affärsmässiga relationer. Det tar lång tid att bygga tillit och förtroende. Redan i relationen med det lilla nyfödda barnet [...]