Sociobeteende eller psykobeteende – är en relation mellan dem en omöjlighet?

Moxness skiljer på människor som styrs av sociobeteende eller psykobeteende. Förstnämnda uppvisar avvärjande mekanismer, sätter upp barriärer och håller människor på avstånd. De uppträder formellt, är konventionella, analytiska och intellektuella. Rutiner är viktiga och det spontana och känslomässiga ges mycket litet utrymme. De som istället präglas av ett så kallat psykobeteende är spontana, intima och [...]