Personligheten kan beskrivas på många sätt – här är ett!

Det finns otaliga personlighetsteorier och olika sätt att beskriva en människas personlighet. I den kommande boken – Relationer – himmel eller helvete ges flera exempel. Davidssons beskrivning av personligheten är en av de som analyseras och diskuteras. Han talar om följande dimensioner: Återhämtning – snabb eller långsam? Inställning till tillvaron – positiv eller negativ? Självkännedom [...]