Vem är du egentligen? Mera om personligheten!

Det finns otaliga personlighetsteorier och olika sätt att beskriva en människas personlighet. I den kommande boken – Relationer – himmel eller helvete ges flera exempel. Davidssons beskrivning av personligheten är en av de som analyseras och diskuteras. Han talar om följande dimensioner:   Återhämtning – snabb eller långsam?   Inställning till tillvaron – positiv eller [...]