Magkänsla och intuition

Jag kände det på mig – förmågan att känna av saker och ting är otroligt viktig för vår överlevnad. Intuitionen sågs tidigare som något lite mystiskt, men i dag har forskning kring intuition och liknande fått plats även vid väl meriterade forskningsinstitutioner. Nyare forskning har till och med lyckats fånga förmågan att förutse en händelse [...]