Livets val

Hela livet handlar om val. Vi kan välja och fatta ett beslut snabbt eller avstå att välja, men även att avstå från att fatta ett beslut är ett val. Hur många gånger har jag inte mött människor som ångar sina val? Varför? Beslutsfattande är komplicerat och styrs i allra högsta grad av känslor. Det kan [...]