Att sätta gränser

Har förstått att många har svårt att sätta gränser. Får mig mer och mer övertygad om hur viktigt det är att ha en bra självkänsla. Med en god självkänsla som grund är det inga problem att sätta gränser i olika sammanhang. Vad är det då som gör att man får en bra självkänsla? Har skrivit [...]